În centrul misterului lumii se află lumina. Acest adevăr fundamental străbate întreaga operă a lui Oravitzan.

Care este oare lumina care ne permite într-adevăr să vedem? Lumina fizică ne ajută să vedem obiectele exterioare şi deci să supravieţuim. Lumina interioară naşte viziunea şi ne permite să ne trăim veritabila viaţă. Una fără cealaltă ar fi oarbă.

Privirea distinge obiecte, viziunea luminează privirea, Realitatea luminează viziunea. Din lumină în lumină ajungem la Evidenţa Absolută care este lumina-matrice a tuturor luminilor. Rolul cosmic al omului este să vegheze pentru ca lumina Evidenţei Absolute să nu se stingă niciodată.

Soarele este simbolul luminii Evidenței Absolute. Soarele vizibil este imaginea în oglindă a Soarelui Absolut, lumină a luminii. În literatura ortodoxă Sfânta Treime este numită uneori «Dumnezeul trisolar». Presimt că Oravitzan va ajunge în curând să ne dăruiască viziunea soarelui, după ce ne-a fericit cu cea a crucii. Inspirată de motive ortodoxe, opera lui Oravitzan ajunge la o dimensiune universală, transculturală și transreligioasă. Ea poate fi resimțită pe deplin pe toate meleagurile lumii, de oricine este animat de vibrația Evidenței Absolute.