Ana-Maria Altmann

Ana-Maria Altmann

„Silviu Oravitzan năzuiește să unifice complexa învățătură a elementelor, culorilor, simbolurilor, fenomenelor naturii într-un univers plastic a cărui validitate este prezentă în fiecare dintre tablourile sale. El caută neobosit să exprime acel fundamental principiu...

Bartolomeu Anania

Bartolomeu Anania

Biserica (Schimbarea la Față, din Cluj, n.n.) a început deja să fie înfrumusețată, mai întâi cu acest iconostas, care este opera unui mare artist, pictorul Silviu Oravitzan din Lugoj, care este mult mai cunoscut în New York decât în România. Eu l-am cunoscut bine și...

N. Argintescu-Amza

N. Argintescu-Amza

Viziunea lui (S. Oravitzan-Creţu) cere o lentă asimilare, pe drept meritată de o atât de sinceră şi de bogată substanţă picturală (...) Tensiunea poate ajunge la o puternică elocvenţă laconică, păstrează însă rigoarea unui adevărat cult al meşteşugului superior (...)...

Simona Avram

Simona Avram

Plasticianul are astfel o viziune antropologică asupra CENTRULUI, asupra VETREI, care, se încarcă de sacralitate în preajma sărbătorilor şi a ceremonialurilor existenţiale şi esenţiale. Pornind de la o artă plastică ce rememora figurativ ambientul copilăriei (satul,...

Adriana Babeți

Adriana Babeți

Deasupra, plutind, lumina aceea galbenă, transparentă, pură, învăluind totul într-un abur de aur. AERUL. APA. PIETRELE. PLANTELE. Aerul, albastru, uşor verzui uneori, cu o limpezime de undeva din sud, dintr-o ţară fără un nume anume, dar din sud, neapărat din sud, de...

Nicolae Balotă

Nicolae Balotă

Am descoperit arta lui Silviu Oravitzan aici, la Paris, de curând, aş spune, spre ruşinea mea. S-ar fi cuvenit să ştiu, să-l fi întâlnit, să-i fi cunoscut lucrările mai demult, pentru că nu este de ieri, de alaltăieri. Îl descopăr aici, la Paris, într-un loc poate nu...

Paul Barbăneagră

Paul Barbăneagră

„Să nu uităm că noi suntem după câteva secole de alienare și de sminteală. Or, pictura, în raport cu sminteala aceasta, are, pentru că noi trebuie să acceptăm că tot ce facem nu facem în absolut, ci în acest context al istoriei care s-a trădat pe ea, ne-a trădat pe...

Walter Biemel

Walter Biemel

Să aruncăm, în fine, o privire, dintr-o atare perspectivă, asupra lucrărilor lui Silviu Oravitzan. Esenţialul despre ele a fost spus de către doi din compatrioţii săi. Şerban Foarţă şi Andrei Pleşu, ca şi de către Jocelyne Germaine. Raymond Perrot şi Herbert Zehm (cf....

Nicolae Boboc

Nicolae Boboc

Parcurgerea acestor imagini e stimulatoare, în mod semnificativ, şi pentru analogii în alte discipline artistice. Dacă putem vorbi, în cazul lucrărilor lui Silviu Oravitzan-Creţu, de o scriere ideogramatică al cărei sens e pierdut (obscur), fenomenul apare şi în...

Theodor Cazaban

Theodor Cazaban

Cred că, în pictura lui Oravitzan, suntem în fața simbolului fundamental și care este, nu numai la creștini, acela al Crucii. A vorbi despre simbolismul Crucii, după Guenon, nu are nici un rost. Labirintul se rezolvă în Mandala, Mandala fiind starea finală. În cazul...

Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache

Cum văd un lucru făcut de el, acesta se mută în mine, în trupul şi sufletul meu. În el mă regăsesc cel mai bine ca fiind român. Dumnezeu mi-a dat, acum, pentru că eu cred cu putere în el, un fiu cu care mă înţeleg perfect. Între noi există un fel de metacomunicare...

Livius Ciocârlie

Livius Ciocârlie

Aş încerca, acceptând o propunere a lui Marcel Tolcea, să improvizez puţin despre relaţia dintre arta lui Silviu Oravitzan şi spiritul vremii. Mai întâi, însă vreau să spun o vorbă despre virtutea înalt pedagogică a sălii în care ne găsim. Silviu Oravitzan are drept...